Uprawnienia niezbędne do obsługi wózków jezdniowych unoszących

Obsługa wózków unoszących, czyli tzw. paleciaków wymaga specjalnego szkolenia i uzyskania stosownych uprawnień. Zwykłe szkolenie stanowiskowe przeprowadzane przez kierownika jest w tym przypadku niewystarczające.

Szkolenie jest wymagane
W Kodeksie pracy istnieją zapisy mówiące o tym, że do pracy nie powinien być dopuszczony pracownik, który nie posiada wymaganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności oraz wystarczającej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym, obsługa silnikowych wózków jezdniowych unoszących może generować poważne zagrożenia. Chodzi nie tylko o ryzyko uszczerbku na zdrowiu samego kierującego i postronnych pracowników, ale również ryzyko uszkodzenia przewożonych towarów i zaplecza technicznego danego zakładu pracy. W związku z tym obowiązek szkolenia operatorów wózków jest głęboko uzasadniony. O jego wypełnienie powinien zadbać sam pracodawca.

Zakres szkolenia
Szkolenie takie musi uwzględniać kilka podstawowych zagadnień. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają budowę wózka widłowego oraz jego szczegółowe parametry. Ma on przecież być narzędziem ich pracy. Następnie przeprowadzana jest bardzo istotna część praktyczna, która obejmuje obsługę wózka, w tym jego uruchamianie oraz kierowanie nim. Ogromna część szkolenia to zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy. Osoby szkolone zostają zapoznane z głównymi zagrożeniami występującymi podczas obsługi wózka. Szkoleniowiec instruuje je także, jak bezpiecznie wykonywać prace operatora związaną z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. Operator po przejściu szkolenia powinien potrafić uwzględnić warunki lokalne panujące w danej hali. Ostatnim, ale nie mniej ważnym zagadnieniem jest sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych. W trakcie wykonywania pracy operator może znaleźć się w nietypowych i niespodziewanych okolicznościach. Musi umieć działać szybko, rozsądnie i bezpiecznie.

Komu zlecić szkolenie? Najlepiej wybrać sprawdzony zewnętrzny ośrodek, który proponuje kursy tego rodzaju. Firma tarbonus.pl ma w swojej ofercie trzynastogodzinny kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, który kończy się otrzymaniem stosownego zaświadczenia, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo uczestnicy kursy mogą liczyć na materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.

Źródło: www.tarbonus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *